Viktiga nummer för alla

En del tror att vissa nummer eller siffror har med tur att göra eller med en riktigt bra helg på lotto att kämpa med. Men i själva verket så är det inte så. Jag anser att detta med nummer 26650 verkligen handlar om att göra saker som skall göras snarare än att göra saker som inte kan göras vilket innebär att man också kan få till detta med en bra resultat på det som man lattjar med. Så om detta handlar om tur eller något det får varje som står för detta tro på men jag anser inte att det handlar om bra saker eller om något som många andra klarar av för att samtidigt kunna göra detta medan.