Underlätta

Har innan bollat lite med tanken att faktiskt kunna starta ett eget företag i min gamla stad, Ulricehamn. En del som gjort detta verkar ha lyckats överraskande bra med ett väldigt bra resultat. Man kanske skulle försöka slå sig in i byggbranchen och försöka jobba med byggprojektering. Jag kan tänka mig att det till viss del är en tuff branch, men om man faktiskt gör ett bra arbete borde man ju komma någonstans. Att kunna sköta hela processen på ett tillfredställande sätt för kunden måste ju ändå kännas bra i slutänden. För hela grejen att kunna underlätta liv för andra känns ju bra, och att då kunna ta betalt är ju också bra.